CITES

CITES-avtal gäller internationell och EU-intern handel av hotade arter och de tillstånd som krävs för detta. Mer information om CITES-tillstånd hittas på miljöförvaltningens webbtjänst.

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER