Till första ankomstföretagare

För inte in afrikansk svinpest till Finland!

Afrikansk svinpest (ASF) är en dödlig svinsjukdom som trots förebyggande åtgärder fortsätter att spridas till nya områden. Om sjukdomen sprider sig till Finland innebär det stora ekonomiska förluster för svingårdarna och hela köttindustrin på grund av bortskaffande av djur och sanering av utrymmen samt avstannande av den internationella handeln.

Mer information om afrikansk svinpest på Eviras websidor

Jord- och skogbruksministeriets pressmeddelande om bekämpning av afrikansk svinpest

Mer information om afrikansk svinpest på EU-komissionens websidor

Instruktioner

Godkända anläggningar

  • EU-anläggningar: Förteckningar över godkända anläggningar i Europa som producerar livsmedel av animaliskt ursprung
  • Anläggningar utanför EU: Anläggningar i länder utanför gemenskapen som EG-kommissionen godkänt och från vilka livsmedel av animaliskt ursprung får levereras till EU-marknaden   

Beslut om skydd

CITES-Avtalet

Fångsintyg

Mer information:

Britta Wiander, britta.wiander@evira.fi, p. 029 530 5381