Till första ankomstföretagare

Ta inte med dig afrikansk svinpest (ASF) till Finland!

Införseln av svin- och vildsvinskött och av dessa tillverkade köttberedningar och råa köttberedningar samt övriga produkter som innehåller svin- eller vildsvinskött är begränsad från Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Rumänien, Ungern och Italien på grund av afrikansk svinpest.

Man bör kontrollera den aktuella situationen rörande afrikanska svinpesten av den lokala myndigheten där sjukdomen kan förekomma eller av samarbetspartners. Man bör komma ihåg att situationen förändras hela tiden.

Mer information om afrikansk svinpest på Eviras webbsidor

Jord- och skogbruksministeriets pressmeddelande om bekämpning av afrikansk svinpest

Mer information om afrikansk svinpest på EU-komissionens webbsidor

Instruktioner

Godkända anläggningar

  • EU-anläggningar: Förteckningar över godkända anläggningar i Europa som producerar livsmedel av animaliskt ursprung
  • Anläggningar utanför EU: Anläggningar i länder utanför gemenskapen som EG-kommissionen godkänt och från vilka livsmedel av animaliskt ursprung får levereras till EU-marknaden   

Beslut om skydd

CITES-Avtalet

Fångsintyg

Mer information:

Britta Wiander, britta.wiander@evira.fi, p. 029 530 5381