Till första ankomstföretagare

Instruktioner och blanketter: Evira.fi-Blanketter och anvisningar-Livsmedel-Första ankomsttillsyn

Övrigt

Aktuellt

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Godkända anläggningar

  • EU-anläggningar: Förteckningar över godkända anläggningar i Europa som producerar livsmedel av animaliskt ursprung
  • Anläggningar utanför EU: Anläggningar i länder utanför gemenskapen som EG-kommissionen godkänt och från vilka livsmedel av animaliskt ursprung får levereras till EU-marknaden   

Beslut om skydd

CITES-Avtalet

FÅNGSTINTYG