Till tillsynsmyndigheterna

Mer om detta på vår webbplats

Instruktioner och blanketter: Evira.fi-Blanketter och anvisningar-Livsmedel-Första ankomsttillsyn

Leverans av levande kräftor för kokning till Finland från ett annat EU-medlemsland samt från de länder för vilka reglerna för handel på den inre marknaden tillämpas (Eviras meddelande 12.7.2007, uppdaterat 21.7.2009)

Påskrifter på förpackningarna

Mer om detta på andra webbplatser

Godkända anläggningar

  • EU-anläggningar: Förteckningar över godkända anläggningar i Europa som producerar livsmedel av animaliskt ursprung
  • Anläggningar utanför EU: Anläggningar i länder utanför gemenskapen som EG-kommissionen godkänt och från vilka livsmedel av animaliskt ursprung får levereras till EU-marknaden

Beslut om skydd

CITES-Avtalet