Undersökningar

Inom första ankomsttillsynen och första ankomstverksamheten krav för analysmetoder har ställt för det mesta för salmonella. Eviras anvisning på mikrobiologiska krav för livsmedel kan utnyttjas i sammansättning av företagarens provtagningsplan (tillämpning av EG 2073/2005).

Användning av snabbmetoder vid salmonellaundersökning av kött som införs till Finland

Kraven på snabbmetoderna för salmonellaundersökning av kött som införs till Finland ingår i kommissionens förordning 1688/2005 om särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg. Enligt förordningens femte artikel är sådana metoder godtagbara, som validerats mot den senaste upplagan av standard ISO 6579 eller NMKL:s metod nr 71 och som certifierats av en tredje part i enlighet med standard EN/ISO 16140. Valideringen av metoderna skall inkludera användning av köttprover i valideringsstudier.

Enligt den ovan nämnda standarden EN/ISO har ännu inte certifierats några metoder. Därför har hittills också godkänts sådana metoder, som validerats på ovan nämnt sätt och certifierats i enlighet med organens Association Francaise de Normalisation (AFNOR), Nordic System for Validation of Alternative Microbiological Methods (NordVal) eller Association of Official Analytical Chemist (AOAC) förfaranden.

Metoderna som validerats och certifierats av NordVal och som kan godkännas för testning med tanke på de särskilda garantierna finns på Eviras webbsidor. För närvarande upptar förteckningen följande metoder: Bioline Salmonella, EiaFoss Salmonella, Transia Plate Salmonella Gold, Vidas Salmonella och LumiProbe 24 Salmonella.

De godkända snabbmetoderna kan framöver användas om myndigheten så önskar också vid undersökning av myndighetsprover som hänför sig till tillsynen över första ankomstplatser och veterinär gränskonstroll. Om salmonella konstateras i ett parti, skall resultatet bekräftas genom odling. Användning av snabbmetoder vid undersökning av egenkontrollprover har redan tidigare varit tillåtet. Snabbmetoder får ändå inte användas vid undersökning av prover som ingår i det nationella salmonellakontrollprogrammet.

Mer information:

  • Tillsyn: överinspektör Britta Wiander, tfn 029 530 5381, britta.wiander @ evira.fi
  • Undersökningsmetoder/salmonella: Satu Hakola, tfn 040 524 1974, satu.hakola @ evira.fi

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER