Privatpersoner

Livsmedel för eget bruk

Kan man ta med sig animaliska livsmedel från andra EU-länder som presenter utan att lämna en anmälan om första ankomstverksamhet?

Animaliska livsmedel som en privatperson tar med sig från en annan medlemsstat i Europeiska unionen för eget bruk eller som sänds till en privatperson för att användas i dennas privathushåll omfattas inte av första ankomsttillsynen.

Införsel av livsmedel får sådana ändamål förutsätter inte någon anmälan om saken.

Om produkterna däremot går till distribution eller försäljning betraktas verksamheten som sådan första ankomstverksamhet, som omfattas av första ankomsttillsynen.

Jaktbyten

En resenär får införa från ovan nämnda länder villebråd som han själv skjutit. Man bör dock beakta övre gränsen som gäller den skattefria importen, CITES-bestämmelser och beslut om skydd.

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser