Privatpersoner

Ta inte med dig afrikansk svinpest (ASF) till Finland!

Införseln av svin- och vildsvinskött och av dessa tillverkade köttberedningar och råa köttberedningar samt övriga produkter som innehåller svin- eller vildsvinskött är begränsad från Estland, Lettland, Litauen, Polen och Italien på grund av afrikansk svinpest.

På grund av att sjukdomen också förekommit i Tjeckien i början av sommaren 2017 kommer införseln av produkter också att begränsas från Tjeckien.

Man bör kontrollera den aktuella situationen rörande afrikanska svinpesten av den lokala myndigheten där sjukdomen kan förekomma eller av samarbetspartners. Man bör komma ihåg att situationen förändras hela tiden.

Skyddsbesluten gäller också jaktbyten!

Mer information om afrikansk svinpest på Eviras webbsidor

Jord- och skogbruksministeriets pressmeddelande om bekämpning av afrikansk svinpest

Mer information om afrikansk svinpest på EU-komissionens webbsidor 

Presenter

Livsmedel för eget bruk

Animaliska livsmedel som en privatperson tar med sig från en annan medlemsstat i Europeiska unionen för eget bruk eller som sänds till en privatperson för att användas i dennas privathushåll omfattas inte av första ankomsttillsynen.

Införsel av livsmedel får sådana ändamål förutsätter inte någon anmälan om saken.

Om produkterna däremot går till distribution eller försäljning betraktas verksamheten som sådan första ankomstverksamhet, som omfattas av första ankomsttillsynen.

Jaktbyten 

En resenär får införa från ovan nämnda länder villebråd som han själv skjutit. Man bör dock beakta övre gränsen som gäller den skattefria importen och CITES-bestämmelser, som reglerar handeln med utrotningshotade arter.

Merkantilt verksamhet

Om produkterna i fråga distribueras eller säljs, betraktas verksamheten som första ankomstverksamhet och sådan verksamhet omfattas av första ankomsttillsynen.

Mer information:
ensisaapumisvalvonta@evira.fi
överinspektör Britta Wiander, tfn 029 530 5381 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER