Utförsel

Inom den inre marknaden gäller principen att livsmedel kan fritt transporteras från ett land till ett annat. Om man inom den inre marknaden exporterar livsmedel från Finland till ett annat EU land är det ändå skäl att försäkra sig om livsmedelsbestämmelserna i ifrågavarande land.

Mer information:
ensisaapumisvalvonta@evira.fi
överinspektör Britta Wiander, tfn 029 530 5381