Export till länder utanför EU

Evira främjar för sin del exporten av finska livsmedel från Finland till länder utanför EU. Vår verksamhet som hänför sig till exporten fördelar sig på två helheter: möjliggörandet av ny export och säkrandet av den existerande exporten. I Evira pågår också tre spetsprojekt som hänför sig till exporten av livsmedel.

Information om exportländer och myndigheternas krav på export

I exportördelen stegmärken för olika stadier av exporten

På våra sidor finner du också en engelskspråkig del Interested in Finnish Food? - Find out more!, där vi sammanfört information om Finland som exprotland för livsmedel, särskilt ur livsmedelssäkerhetens synvinkel. Delen är i första hand riktad till samarbetspratners i mottagarländerna som köper finska livsmedel och myndigheter i mottagarländerna. 

Följa oss på Twitter: @Evira_Export!