Restriktioner

På denna sida har sammanförts meddelanden som Evira utarbetat om exportrestriktioner som djursjukdomar orsakat.

Mera information om restriktioner: vienti.elaintuotteet[at]evira.fi

3.10.2018 IHN-virus

Jord- och skogsbruksministeriet har 10.9.2018 informerat att Finland har igen fått en officiell IHN-fri status av EU-kommissionen. Det rör dock inte de fyre smärre områden där sjukdomen påträffats. För dessa kontrol områden gäller ett officiellt godkänt program för övervakning av IHN. Om du planerar export från kontrol områden, vänligast kontakta Eviras Export team: vienti.elaintuotteet@evira.fi

Mer information: Infektiös IHN hos laxfiskar i Finland

20.4.2018 Japan förbjuder export av alla produkter av hjortdjur från Finland till Japan

MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) i Japan förbjuder export av alla produkter av hjortdjur (till exempel kött produkter och därtill läder och horn) från Finland till Japan. Produkter av hjortdjur (så som älg, ren, stenbock eller vildren) får inte exporteras från Finland till Japan för närvarande förrän annorlunda anvisningar ges. Läs mera.

17.4.2018 Japan förbjuder export av kött och kött produkter av hjortdjur från Finland till Japan

MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare) i Japan förbjuder export av kött och kött produkter av hjortdjur från Finland till Japan på grund av konstaterandet av avmagringssjuka hos hjortdjur. Varken kött eller kött produkter av hjortdjur (så som älg, ren, stenbock eller vildren) får exporteras från Finland till Japan för närvarande förrän annorlunda anvisningar ges. Om export till Japan under de sex senaste veckorna beviljats för kött eller kött produkter av hjortdjur, kontakta vänligast Evira’s export teamet (vienti.elaintuotteet(at)evira.fi).

8.3.2018 Restriktioner som det konstaterade fallet av avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD) orsakar i exporten till länder utanför EU

Detta meddelande gäller export till länder utanför EU.

Hos en älg som påträffats död i Kuhmo konstaterades avmagringssjuka hos hjortdjur (Chronic Wasting Disease, CWD) 7.3.2018. CWD har inte tidigare konstaterats i Finland. Till följd av CWD-fallet får levande hjortdjur för närvarande inte exporteras från Finland. Sjukdomsfallet kan också ha inverkningar på exporten av produkter som erhålls från djur (såsom kött och hudar från ren och älg) och på beviljandet av de intyg som används i exporten av dem. Läs mera.

19.12.2017 Restriktioner i export av levande fiskar och rom till länder utanför EU

 IHN-viruset (infektiös hematopoietisk nekros) som smittar laxfiskar har konstaterats i Finland. Undersökningar med avsikta att utreda sjukdomens spridning fortsätter.

Tillsvidare medan undersökningarna pågår är det inte tillåtet att utfärda veterinärintyg för export av för odling avsedd befruktad rom eller för odling avsedda levande fiskar till länder utanför EU ifall man inte först utrett exportkraven från Evira. Läs mera.

30.11.2017 Restriktioner som IHN-viruset som konstaterats i en finländsk fiskanläggning orsakar i exporten till länder utanför EU

IHN-viruset (infektiös hematopoietisk nekros) som smittar laxfiskar har för första gången konstaterats i Finland.  Att IHN-viruset förekommer i Finland påverkar exporten av levande fiskar och produkter erhållna från sådana och beviljandet av veterinärintyg för export. Med export avses här export till länder utanför EU. Läs mera

 

Teman: