Restriktioner i export av levande fiskar och rom till länder utanför EU

IHN-viruset (infektiös hematopoietisk nekros) som smittar laxfiskar har konstaterats i Finland. Undersökningar med avsikta att utreda sjukdomens spridning fortsätter.

Tillsvidare medan undersökningarna pågår är det inte tillåtet att utfärda veterinärintyg för export av för odling avsedd befruktad rom eller för odling avsedda levande fiskar till länder utanför EU ifall man inte först utrett exportkraven från Evira. Tillsynsmyndigheten/exportören bör meddela Eviras exportteam via adressen vienti.elaintuotteet(at)evira.fi om varje exportparti för kontroll av exportkraven.

Vissa mottagarländer för export kan oberoende av villkoren i veterinärintyget införa restriktioner på export av levande fisk och befruktad rom från Finland eller vissa områden i Finland på grund av förekomsten av IHN.

Mer information om exportrestriktioner som laxfiskarnas IHN-virus orsakar på export till länder utanför EU:

www.evira.fi/sv/export/restriktioner

Mer information ger:

överinspektör Tuula Lundén, p. 050 440 8976

överinspektör Riikka Lahdenperä, p. 050 401 9411

överinspektör Asta Komulainen, p. 050 331 8027

vienti.elaintuotteet[at]evira.fi