Register över exportörer som exporterar levande djur och produkter av animaliskt ursprung

Endast sådana exportörer, som anmält sig till ett register som Evira upprätthåller (nedan ”exportörsregistret”), får exportera levande djur och produkter av animaliskt ursprung från Finland till länder utanför EU.

Exportören får efter anmälningen inte automatiskt tillstånd eller godkännande att exportera djur eller produkter av animaliskt ursprung till mottagarländerna som man uppgett i anmälan. Om exportgodkännandet besluter alltid myndigheten i mottagarlandet.

Det kostar inget att anmäla sig. Uppgifterna om registreringen gäller i 3 år efter att anmälan lämnats. Exportörerna som anmält sig till registret får från Evira aktuell information om bl.a. pågående marknadstillträdesprojekt och begränsningar som olika mottagarländer infört för att förhindra att djursjukdomar sprider sig.  

Registreringskravet gäller sådana exportörer som närmast i kommersiellt syfte till länder utanför EU exporterar

 • levande djur
 • könsceller och embryon
 • livsmedel av animaliskt ursprung
 • biprodukter av animaliskt ursprung (produkter framställda av biprodukter och foderblandningar som innehåller biprodukter inberäknade)

Någon registrering förutsätts inte då

 • en privatperson transporterar eller sänder sitt sällskapsdjur till länder utanför EU
 • en privatperson tar med sig eller sänder en blygsam mängd produkter av animaliskt ursprung i annat än kommersiellt syfte (presenter, vägkost, försändelser från en privatperson till en annan)
 • produkter av animaliskt ursprung transporteras eller sänds som prover i blygsamma mängder
 • djur förs ut från Finland efter en temporär vistelse i landet (cirkusdjur, slädhundar, djur som införts till djurutställningar eller djurtävlingar)
 • levande djur eller produkter av animaliskt ursprung transporteras via Finland (levande djur eller produkter av animaliskt ursprung som ska transporteras från ett annat EU-land eller från ett land utanför EU via Finlands område vidare till ett land utanför EU)

Registret är avsett enbart som ett verktyg för nationellt bruk som möjliggör utbyte av information mellan företagarna och myndigheterna och en fungerande exportkontroll. Registreringskravet bygger på den nationella lagen om djursjukdomar (441/2013 70 §).

 

MER OM DETTA PÅ VÅR WEBBPLATS

Anmäl dig till exportörsregistret här

Mer information: viejarekisteri@evira.fi eller tfn 040 823 5961

Här har sammanförts några frågor och svar som hänför sig till registreringen. Vi ber er läsa dem innan ni lämnar anmälan.

 • Vem gäller kravet på registrering?
 • Vad händer om registreringen blir ogjord?
 • Uppgifter som ska utredas före registreringen
 • Vilka djur och produkter ska anmälas till registret?
 • Hur anmäler man sig till exportörsregistret?
 • Hur påvisar jag att jag registrerat mig i exportörsregistret?
 • Hur länge gäller en anmälan som lämnats till registret?
 • Kan en anmälan redigeras eller kompletteras senare?
 • Kan man stryka en registrering t.ex. på grund av att verksamheten upphört?

Teman: