JSM: Finland tillåter uppfödning och försäljning av insekter som mat

20.9.2017

Finland vill tolka EU-förordningen om nya livsmedel så att uppfödning och försäljning av insekter som livsmedel ska tillåtas även i Finland. Samtidigt kommer insektbranschen att omfattas av systemet för livsmedelstillsyn.

Läs mer om jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande

Teman: