JSM: Sänkta krav på journalföring och undersökningar på gårdar - att sälja obehandlad mjölk blir också enklare

3.2.2017

Jord- och skogsbruksministeriet har gjort ändringar i förordningar som reglerar journalföringen och hygienen på gårdar. De största ändringarna som handlar om verksamheten på mjölkgårdar kommer att göra det lättare att t.ex. vidareförädla och sälja obehandlad mjölk till konsumenter. Ändringarna börjar gälla den 6 februari.

Läs jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande

Teman: