Primärproduktion av växter

Alla delar av livsmedelskedjan från jord till bord bidrar till säkerställande av livsmedelssäkerheten. Även livsmedel som härstammar från växter och svamp och företagarna som bedriver primärproduktion av dessa omfattas av livsmedelslagstiftningen och livsmedelstillsynen.