Försäljning av egen grönsaksskörd

En husbehovsodlare kan sälja av sina egna produkter utan att behöva lämna någon anmälan till myndigheterna.

En husbehovsodlare kan hemma hos sig eller på ett torg sälja grönsaker, bär och frukt som han själv producerat. Produkter får också levereras till den lokala detaljhandeln. Man kan till exempel sälja nypotatis man själv odlat till den lokala detaljhandeln. Det är också möjligt att sälja eller skänka egen äppelskörd till ett lokalt dagis eller äldreboende. Samma möjligheter gäller också vilda bär och vild svamp.

Om vidareförädling skall anmälas till kommunens myndigheter

Om vidareförädling av primärprodukter ska man vanligtvis göra en anmälan till kommunens myndighet. Det finns ändå lättnader också för det här.  Om det rör sig om med beträffande livsmedelssäkerheten låg risk förenad tillverkning av livsmedel, till exempel malning av mjöl eller bakning av bröd, kan man småskaligt tillverka och sälja sådana produkter, om försäljningen understiger 10 000 € per år. Om man av primärprodukter tillverkar och försäljer med låg risk förenade produkter så som sylter, safter eller förädlade grönsaker, kan man experimentmarknadsföra dessa produkter i högst ett år, ändå inte regelbundet.

Försäljning av produkter från lantgårdar till konsumenter

Lantgårdar behöver inte längre lämna någon separat anmälan, om de idkar småskalig försäljning av sina egna primärprodukter direkt till konsumenterna. Producenten kan också själv sälja sina produkter på ett torg. Som primärproduktion betraktas också leverans av primärprodukter till nästa livsmedelslokal, antingen till vidareförädling eller till detaljhandeln.