Tillverkning och försäljning av livsmedel

Livsmedelstillsynen har som uppgift att övervaka och främja samtliga livsmedels säkerhet, kvalitet och sammansättning och att förhindra och eliminera hälsoskador som orsakas av livsmedel. I detta avsnitt har sammanförts material som stöd för tillsynen i praktiken.

För företagare i livsmedelsbranschen finns information bland annat om bestämmelser som gäller livsmedel, livsmedelstransporter och livsmedelslokaler.