Förbjudna påståenden

Endast godkända påståenden får framföras.

Enligt förordningen om påståenden är följande påståenden förbjudna:

a) påståenden som ger intryck av att hälsan skulle kunna påverkas negativt om man inte konsumerar livsmedlet;

b) påståenden som hänvisar till hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i vikt (Evira anser att det också är förbjudet att hänvisa till exempelvis ett minskat midjeomfång eller en minskad plaggstorlek);

c) påståenden som hänvisar till rekommendationer av enskilda läkare eller fackmän på hälsoområdet och andra sammanslutningar som inte avses i artikel 11 om nationella sammanslutningar av fackmän inom medicin, nutrition eller dietetik samt välgörenhetsorganisationer med hälsoanknytning.

 

Det är förbjudet att saluhålla livsmedel med medicinska påståenden

Enligt § 9 i livsmedelslagen (23/2006) får på en livsmedelsförpackning, i en broschyr, i reklam eller i andra marknadsföringssammanhang inte uppges att livsmedlet skulle ha egenskaper som hänför sig till förebyggande, behandling eller botande av människors sjukdomar, om inte annat föreskrivs på annat håll i lagstiftningen.

 

Vilseledande påståenden

Kommissionens vägledning till verkställandet av förordningen om påståenden säger att det anses som vilseledande att understryka sådana egenskaper, som inte spelar någon roll med tanke på totalintaget av näringsämnet i fråga.

Närings- och hälsopåståenden om sådana ämnen, vilkas mängd i produkten inte spelar någon roll med tanke på totalintaget av ämnet i fråga, vilseleder konsumenten och är sålunda förbjudna.

  • Framförande av påståendet ’minskat innehåll av fett’ om bröd som redan annars är fettsnålt vore till exempel vilseledande, eftersom den minskade mängden fett inte spelar någon väsentlig roll med tanke på totalintaget fett.
  • Av samma orsak kan påståendet ’ökat innehåll av’ framföras endast om sådana produkter, som uppfyller villkoren för framförande av påståendet ’källa’.

Tillämpningsområdet för förordningen om påståenden är mycket brett och gäller alla i kommersiell kommunikation framförda påståenden. Sålunda skall också s.k. allmän kostfostran som ges på förpackningar till produkter eller i samband med annan kommersiell kommunikation följa förordningen om påståenden. Också produkten i fråga och påskrifterna på förpackningen skall uppfylla kraven i förordningen om påståenden.

Budskapet i kostfostran får inte vilseleda konsumenten eller ge en felaktig bild av livsmedlets näringsvärde eller övriga kvalitet.

  • På förpackningen till rågsmåbröd får till exempel inte sägas att råg är rikt på kostfiber som allmän kostfostran, om inte småbröden i fråga i sig själv innehåller den mängd kostfibrer, som påståendet ’kostfiberkälla’ förutsätter.

 

Mer information på vår webbplats