Hälsopåståenden

Med ett hälsopåstående avses varje påstående, som anger, låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa. Hälsopåståendena indelas i två kategorier.

Sådana hälsopåståenden som avses i artikel 13 (= funktionella påståenden):

  • påståenden som beskriver eller hänvisar till ett näringsämnes eller annat ämnes betydelse för kroppens tillväxt, utveckling och funktioner
  • påståenden som beskriver eller hänvisar till psykologiska och beteendemässiga funktioner
  • påståenden som beskriver eller hänvisar till bantning, viktkontroll, nedsatt hungerkänsla eller en minskning av kostens energiinnehåll 

Sådana hälsopåståenden som avses i artikel 14:

  • påståenden om minskad sjukdomsrisk (= riskfaktor)
  • påståenden om barns utveckling och hälsa

 

Systemet för godkännande av hälsopåståenden

Framförande av hälsopåståenden i märkningarna på förpackningen till livsmedel, i reklam för livsmedel eller vid presentationen av livsmedel förutsätter att påståendena är godkända och upptagna i den förteckning över godkända påståenden, som avses i artiklarna 13 och 14.

Uppbyggandet av systemet för godkännande utgick från att medlemsländerna senast den 31 januari 2008 lämnade nationella förteckningar över sådana hälsopåståenden som avses i artikel 13 (1) till kommissionen för utvärdering.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA utvärderar de vetenskapliga beläggen bakom påståendena och påståendenas formulering. Yttrandet från EFSA är ännu inte något beslut om hälsopåståendet, utan det fattas med en förordning från kommissionen. Efter diskussioner mellan kommissionen och medlemsländerna godkänns eller förkastas påståendet med en förordning från kommissionen.

Mer information om de NDA-panelens utvärderingar som EFSA publicerat finner du från EFSAs register.

Kommissionen bereder beslut om hälsopåståenden allt efter som EFSA kommer med yttranden om påståendena. En uppdaterad förteckning över godkända och förkastade hälsopåståenden finner du på kommissionens webbplats

Förordningen (EU) 432/2012 om sådana godkända hälsopåståenden, som avses i artikel 13(1) dvs. funktionella hälsopåståenden började tillämpas 14.12.2012. Det innebär att de hälsopåståenden som avses i artikel 13(1), som fått beslutet av Europeiska kommissionen efter datumet i fråga inte längre får användas i märkningarna på förpackningen till livsmedel eller i marknadsföringen av livsmedel.

Sådana påståenden som avses i artikel 13(1) och som ännu utvärderas av EFSA, kan framföras på företagarens eget ansvar tills ett officiellt beslut fattats om påståendet i fråga. Påståendena skall ändå följa förordningen om påståenden och de nationella författningar som tillämpas på dem.

Hälsopåståenden som bygger på nya vetenskapliga rön eller hälsopåståenden som innehåller en anhållan om dataskydd kan tas upp i förteckningen på separat ansökan.

 

MER INFORMATIONPÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER