Allmänna, icke specificerade hänvisningar

Artikel 10(3) i förordningen om påståenden säger att hänvisningar till en allmän, icke specificerad gynnsam effekt av näringsämnet eller livsmedlet för allmän hälsa eller hälsorelaterat välbefinnande får göras endast om de åtföljs av ett bestämt hälsopåstående som ingår i de förteckningar som föreskrivs i artikel 13 eller 14.

  • Evira anser att till exempel "för muskulaturen", "bra för hjärtat", "benstommensvän", "hjärtvänlig", "välmående för magen", "supermat", "superfood" eller "hälsochoklad" är allmänna, icke specificerade uttryck.
  • De ska åtföljas av ett bestämt godkänt hälsopåstående som specificerar den gynnsamma hälsoeffekten.

 "Bredvid" eller "efter"

Europeiska kommissionens genomförandebeslut (2013/63/EU) om genomförandet av artikel 10 i förordningen om påståenden säger att det bestämda godkända hälsopåståendet som specificerar den gynnsamma effekten ska stå ”bredvid” eller ”efter” de allmänna, icke specificerade hälsoeffekter de avser.

Evira anser att ”bredvid” eller ”efter” uppfylls då det godkända hälsopåstpåendet ligger i samma synfält som de allmänna, icke specificerade hälsoeffekterna.

  • Med ”synfält” avses i förordningen om livsmedelsinformation (EU) nr 1169/2011 artikel 2 stycke 2.k samtliga ytor på en förpackning som kan läsas ur en och samma synvinkel. På rektangulära eller lådformade förpackningar ligger det allmänna och godkända hälsopåståendet på samma sida av förpackningen. På cylinderformade förpackningar eller flaskor ligger de så att konsumenten med en enda blick samtidigt kan se såväl det allmänna som det godkända hälsopåståendet.

Asterisk (*)

Det allmänna påståendet och det godkända hälsopåståendet kan också ligga på olika sidor av förpackningen, om de hokopplats till exempel med en asterisk (*), ändå så att konsumenten lätt kan hopkoppla dem och förstå den exakta gynnsamma effekt som det allmänna hälsopåståendet ger.

Det godkända hälsopåståendet ska vara lätt för konsumenten att upptäcka och få syn på innan denna fattar sitt köpbeslut. Det är sålunda till exempel inte möjligt att förse förpackningen med ett allmänt påstående och berätta om den specificerade hälsoeffekten endast på webbsidorna. Om man i tidnings-, tv- eller radioreklam framför ett allmänt påstående, ska man på mostvarande sätt på något ställe i reklamen också framföra ett specificerat, godkänt hälsopåstående.