Lätt/light

Under förutsättning att handelsbeteckningen är ett representativt exempel på produkter i den egna kategorin, kan det användas som jämförelseobjekt. Med andra ord: om en viss produkts sammansättning representerar marknadsförda produkters genomsnittliga sammansättning, kan produktens beteckning i sig vara en jämförande referens, om den efterföljs av påståendet ”lätt/light”. Om standardprodukten till exempel heter X så ger ”X light” information om hänvisningens objekt.

Om till exempel den ursprungliga produkten ’BrusDryck’ är ett representativt exempel på sin livsmedelskategori, är det möjligt att använda beteckningen ’Lätt BrusDryck’, förutsatt att denna produkt och informationen som ges om den annars följer förordningen om påståenden.