Utan tillsatt socker

Enligt förordningen om påståenden är villkoren för användning av näringspåståendet ’utan tillsatt socker’ följande: Ett påstående om att sockerarter inte tillsattas ett livsmedel, och varje annat påstående som kan antas ha samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten inte innehåller några tillsatta mono- eller disackarider eller något annat livsmedel som används på grund av sina sötande egenskaper.

Evira anser att man med det avser söta livsmedel, såsom honung eller saft. Om sockerarter naturligt förekommer i livsmedlet, ska också följande märkning finnas på förpackningen: ”innehåller naturligt förekommande socker”.

Evira tolkar saken så att en användning av sötningsmedel inte förhindrar en användning av näringspåståendet i fråga, om produkten och informationen som ges om produkten i övrigt följer förordningen om påståenden. Vid användning av sötningsmedel ska beaktas att de som lagstiftningen om tillsatser säger får användas endast i vissa livsmedel.