Hur mängden av en beståndsdel anges

Bestämmelserna om hur mängden av en beståndsdel anges ingår i handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel 1084/2004 (28-31 §).

Mängden av en beståndsdel skall anges, om

  • beståndsdelen nämns i livsmedlets namn (för jordgubbsyoghurt skall t.ex. anges vilken mängd jordgubbar den innehåller)
  • beståndsdelen förknippas med livsmedlets namn (för Janssons frestelse skall t.ex. anges mängden fisk och för kåldolmar mängden kött)
  • beståndsdelen framhävs i förpackningspåskrifterna i skrift, i bild eller på något annat sätt (för bulle som anges vara bakad med smör skall t.ex. anges mängden smör och för mysli som anges vara fruktig mängden frukt)
  • beståndsdelen är väsentlig och nödvändig för att särskilja livsmedlet från produkter som det skulle kunna förväxlas med på grund av sitt namn eller utseende (för grynkorv, lökkorv och blodkorv mängden kött och för majonnäs mängden olja)

I följande fall behöver mängden av en beståndsdel inte anges:

  • Om livsmedlets avrunna nettovikt anges i förpackningspåskrifterna. Beståndsdelens mängd kan då räknas ut av de angivna vikterna (t.ex. tonfisk i vatten)
  • Om beståndsdelens mängd skall anges med stöd av Europeiska gemenskapens andra bestämmelser (t.ex. bestämmelserna om kakao- och chokladprodukter och bredbara näringsfetter)
  • Om beståndsdelen används i små mängder i aromgivande syfte (t.ex. paprika i paprikaost, citron i citronkaka och ost i ostbagett)
  • Om beståndsdelen, trots att den ingår i livsmedlets namn, inte påverkar konsumentens val. Då förutsätts att variationer i beståndsdelens mängd inte är avgörande med tanke på vissa av livsmedlets egenskaper eller sådana att de särskiljer livsmedlet från andra motsvarande livsmedel. (t.ex. gräddglass, potatis- eller rispirog)
  • När det är fråga om frukt-, grönsaks-, krydd- eller örtblandningar i vilka ingen av beståndsdelarna viktmässigt är klart dominerande.

Påskriften om mängden av en ingrediens

Mängden av en beståndsdel skall anges i procent av den sammanlagda mängden av samtliga beståndsdelar vid den tidpunkt på beståndsdelen används. Mängderna som anges i påskrifterna skall motsvara de genomsnittliga mängderna av beståndsdelen eller en grupp beståndsdelar. Med det avses den mängd som man får genom att följa tillredningsanvisningen och god tillredningssed och genom att beakta de normala variationer som förekommer vid tillredning.

Uppgiften om mängden skall placeras invid livsmedlets namn eller vid ifrågavarande beståndsdel i förteckningen över beståndsdelar.

 

 

Mer information på vår webbplats