Korrekta påskrifter om alkoholhalten i mjöd

Så här inför mjödsäsongen utredde Evira alkoholhalterna i mjöd på marknaden. Tullaboratoriet svarade för provtagning och analys.

Alkoholhalten i alla sex mjöder som undersöktes motsvarade den alkoholhalt som angetts i påskrifterna. Två av de undersökta mjöderna marknadsförs som alkoholfria och i undersökningarna påträffades inte heller någon alkohol i dem. Två av de undersökta mjöderna marknadsförs som traditionellt mjöd och två åter som hemmalagat mjöd. Alkoholhalten i alla dessa mjöder låg under de små halter, som anges i påskrifterna.

Mer information ger: överinspektör Tytti Itkonen, tfn 020 77 24296.

 

Undersökt mjöd

Alkoholhalt som angetts i påskrifterna, volym-%

Analyserad alkoholhalt, etylalkohol volym-%

Hellefors

alkoholfritt

0,0

Hellefors Light

alkoholfritt

0,0

Marli Perinteinen

0,8

0,7

VIP Perinteinen

0,7

0,6

Marli Kotisima

0,5

0,4

Wanha Porvoon Fabriikki, Kotisima

0,8

0,7