Minsta hållbarhetstid och sista användningstidpunkt

Sista förbrukningsdag eller sista användningstidpunkt

På förpackningar till mikrobiologiskt lätt förskämbara produkter skall antecknas produktens sista förbrukningsdag eller användningstidpunkt. Dateringen antecknas som dag och månad och om så önskas även årtal. Efter sista förbrukningsdagen får livsmedlet inte längre hållas till salu eller användas och inte heller användas vid tillredning av ett livsmedel som skall säljas eller serveras.

Livsmedel som lätt förskäms mikrobiologiskt är t.ex. opastöriserad mjölk och grädde, omognad ost, rått kött, köttfärs, oupphettade köttprodukter, färsk fisk och andra produkter som inte genomgått värmebehandling och sådana produkter, vilkas hållbarhet inte säkerställts med hjälp av värmebehandling eller konserveringsmedel.

Bäst före -datummärkning (minsta hållbarhetstid)

Nedan uppräknade exceptionella fall undantagna skall förpackningar till andra livsmedel än mikrobiologiskt lätt förskämbara livsmedel (alltså också ”vanliga” livsmedel som lätt förskäms) vara försedda med en påskrift om den tidpunkt, fram till vilken produkten korrekt förvarad åtminstone bibehåller de egenskaper som är typiska för produkten i fråga. Produkten kan saluhållas eller användas också efter detta bäst före -datum under förutsättning att dess kvalitet inte väsentligt försämrats.

Tidpunkten anges efter uttrycket ”bäst före” på följande sätt:

 • Dag och månad, om livsmedlets hållbarhet är högst 3 månader;
 • Månad och år, om livsmedlets hållbarhet är mer än 3 månader, men högst 18 månader;
 • Med ett års noggrannhet, om livsmedlets hållbarhet är mer än 18 månader.

 

Livsmedel, som inte behöver förses med bäst före -datum:

 • färska bär, frukt, grönsaker och svamp som inte har skalats, styckats eller behandlats på annat sätt; detta undantag gäller dock inte groddar eller andra dylika produkter
 • juice, nektar, safter, läskedrycker och drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol och som är avsedda for storhushåll och som finns i förpackningar på mer än 5 liter
 • bageriprodukter och bröd som till sina egenskaper är sådana att de normalt förtärs inom ett dygn
 • ättika
 • salt och saltprodukter
 • socker
 • sötsaker som består nästan uteslutande av aromatiserat eller färgat socker
 • tuggummin och andra motsvarande livsmedel som är avsedda att tuggas
 • portionsförpackningar för glass

 

Förvaringsanvisning

 • skall ges på förpackningar till mikrobiologiskt lätt förskämbara livsmedel.