Varnings- och bruksanvisningspåskrifter på torkade bönor

Många bönor innehåller ett toxiskt proteinämne med namnet lektin (fytohemagglutinin), som ändå sönderfaller vid kokning. Störst är halterna i röda kidneybönor (Phaseolus vulgaris) och därför kallas också förgiftningen som lektinet orsakar ”red kidney bean” – förgiftning. Vanligast är att symptom erhålls av blötlagda, okokta bönor som intagits som sådana eller i sallader. Redan några få bönor kan orsaka symptom. Symptomens svårighetsgrad står i direkt förhållande till mängden intagna bönor. Typiska matförgiftningssymtom såsom illamående, ofta häftig kräkning och diarré visar sig inom 1-3 timmar efter att bönorna intagits. Epidemier har också förekommit i samband med maträtter som kräver långsam tillredning och sådana gryträtter, där matens innertemperatur inte varit tillräckligt hög. Att maten upphettas till endast +80 ºC kan rentav höja toxisiteten så att intag av sådana bönor rentav är farligare än intag av råa bönor.

Många bönor innehåller dessutom föreningar som hindrar proteinerna från att sönderfalla i matsmältningskanalen. Också dessa föreningars inverkan elimineras genom kokning.

Olika saluhållna bönors inverkan varierar. Det är ändå svårt för konsumenten att veta varje bönsorts enskilda egenskaper. Av den orsaken är det bra att alltid tillaga färska bönor innan de används t.ex. genom kokning. Då man använder torkade bönor skall man åter alltid följa följande allmänna behandlingsanvisningar: 1) alla bönor skall blötläggas över natten (minst 12 timmar) och sköljas och 2) kokas i minst en halv timme eller vid behov rentav längre. Efter denna behandling kan bönorna tryggt användas i sallader, soppor, grytor och andra maträtter.

Enligt 6 § i handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel skall förpackningen till livsmedel vid behov vara försedd med en bruksanvisning och varningspåskrift som upplyser och skyddar konsumenten.

Utgående från det som sagts ovan anser Livsmedelssäkerhetsverket att förpackningar till torkade bönor skall vara försedda med följande varning och bruksanvisning:

”Bönor får inte intas obehandlade. De skall blötläggas över natten och kokas i minst … tid”  (Koktider för olika bönsorter bifogas.)

Bönförpackningen skall också vara försedd med bönans namn. Det allmänna namnet ”bönor” är inte nog.

FÖRTECKNING ÖVER BÖNOR OCH REKOMMENDERADE KOKTIDER  (doc)