Varningspåskrifter på kosttillskott som innehåller ingefära och på ingefärate och andra motsvarande pulverdrycker

Kända kemiska substanser i ingefära är bl.a. zingiberen (30 %), b-bisabolen (10-15 %), seskvifellandren (15-20 %), ar-kurkumen, geranial, citronellylacetat och gingeroler (cirka 5 %).

Riskvärderingsenheten på Livsmedelssäkerhetsverket Evira har inom sitt expertnätverk låtit utföra en utvärdering av säkerheten hos kosttillskott som innehåller ingefära under graviditet. Det finns endast små mängder vetenskaplig information om ingefära och graviditet och forskningsresultaten är delvis motstridiga. En del av ingefärans kemiska substanser kan vara skadliga med tanke på fostrets utveckling; vissa kemiska substanser har konstaterats orsaka bl.a. celldöd. Utvärderingen antyder att det vore skäl att undvika användning av ingefärapreparat och riklig eller långvarig användning av ingefärate under graviditet.

Därför anser Evira det enligt försiktighetsprincipen ändamålsenligt att gravida kvinnor varnas för användning av ingefärapreparat med en separat påskrift på förpackningen. En eventuell användning av ingefärapreparat under graviditeten borde alltid diskuteras med en hälsovårdare på rådgivningsbyrån, en läkare eller en näringsterapeut.

För att skydda konsumenten mot hälsofaror sägs det i förordningen om förpackningspåskrifter (1084/2004, 6 §) att förpackningen vid behov skall vara försedd med en varningspåskrift och/eller bruksanvisning. Evira anser att följande livsmedel skall vara försedda med en separat varningspåskrift till gravida kvinnor så länge som det råder osäkerhet om ingefärans inverkan på fostret:

Kosttillskott som innehåller ingefära

Eftersom kosttillskott är piller, kompretter eller kapslar, som säljs i små doser, är det möjligt att också inta stora mängder av dem. Det finns ingen vetenskaplig möjlighet att uppställa någon säker gräns för intaget av ingefära under graviditet. Därför anser Evira att produkten skall förses med följande påskrift, om ämnet som kännetecknar kosttillskottet (förordningen om kosttillskott 571/2003 6 §) är ingefära eller en beståndsdel som innehåller ingefära:

”Rekommenderas inte för gravida kvinnor”.

Vid marknadsföring av kosttillskott som innehåller ingefära skall beaktas att reklam eller annan marknadsföring på ovan nämnda grunder inte kan riktas till gravida kvinnor.

Ingerfärate och motsvarande pulverdrycker

Eftersom det är möjligt att inta också stora mängder av te framställt av ingefära eller te som har ingefära som en beståndsdel, anser Evira enligt försiktighetsprincipen att te som innehåller ingefära och motsvarande pulverdrycker skall förses med följande påskrift:

”Rekommenderas inte för gravida kvinnor”.

Utgående från det som nämnts ovan kan te som innehåller ingefära och motsvarande pulverdrycker inte heller marknadsföras så att målgruppen är gravida kvinnor.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS