Kontaktmaterial för livsmedel

Kontaktmaterial av livsmedel

På dessa sidor hittar du information om frågor rörande säkerhet och övrig överensstämmelse med kraven för de material och förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel.

På sidorna finns en kort genomgång om kontaktmaterial, med vilka avses alla de material och förnödenheter som direkt eller indirekt kommer i beröring med livsmedel.

Frågor har sammanställts under följande rubriker:

 • Kontaktmaterial - Vad är de?

 • Kontaktmaterialföretagare - vilka är de?

  • Undantagen i Finland

  • Anmälan om kontaktmaterialverksamhet till livsmedelstillsynsmyndigheten

 • Vad består kontaktmaterialens säkerhet och övrig överensstämmelse med kraven av?

  • Handlingar som påvisar kontaktmaterialens säkerhet och överensstämmelse med kraven samt deras innehåll

   • Eviras allmänna anvisningar om innehållet i förklaringen om överensstämmelse med kraven

  • Faror/risker som är förenade med kontaktmaterial

   • Konsumenternas möjligheter att minska den kemikalieexponering som kontaktmaterialen medför

 • Lagstiftning för kontaktmaterial och företagare inom branschen

  • Ramförordning 1935/2004 (EU)

  • GMP-förordning 2023/2006 (EU)

  • Handels- och industriministeriets (HIM) beslut nr 268/1992 om tungmetaller i kontaktmaterial

  • Plastförordning 10/2011 (EU)

  • Returplastförordning 282/2008 (EU)

  • Förordning 450/2009 om aktiva och intelligenta material samt förnödenheter (EU)

  • HIM:s förordning om regenererad cellulosa 697/2005

  • HIM:s förordning om keramik 165/2006

  • Förordning om användning av bisfenol A i lack och ytskikt 213/2018 (EU)

  • Förordning om epoxiföreningar i kontaktmaterial 1895/2005 (EU)

  • HIM:s beslut om utlösning av N-nitrosaminer och N-nitroserbara ämnen från dinappar och tröstnappar av elastomer eller gummi 903/2004

 • Kontaktmaterialföretagares egenkontroll

  • Testning av kontaktmaterialens överensstämmelse med kraven

 • Livsmedelsföretagares egenkontroll 

  • Anvisningar för HACCP-bedömning

 • Tillsyn över kontaktmaterialen

  • Fastställande av tillsynsfrekvenser

  • Tillsyn över kontaktmaterialen i livsmedelslokaler

  • Tillsyn över kontaktmaterialverksamheten

 • Lär dig mer om kontaktmaterialen – Inspelade föreläsningsmaterial för självständiga studier

 • Nyttiga internetlänkar

 • Frågor och svar