Undersökningar i Finland

Polykarbonat – undersökning av nappflaskor

För alla de 16 undersökta nappflaskornas del understeg resultaten bestämningsgränsen 0,015 mg/kg. Resultaten för varje enskilt prov framgår av bilagan. Alla undersökta nappflaskor följer gällande bestämmelser.

Förekomsten av epoxiderivat och BPA i livsmedel förpackade i burkar av metall

I de livsmedelsprover som analyserades år 2009 konstaterades inga förbjudna BFDGE-epoxiderivat och mängderna konstaterade BADGE-epoxiderivat låg i alla prover (26 st.) under gränsvärdena.

I ett livsmedelsprov konstaterades BPA, halten var 0,11 mg/kg. Mängden BPA som konstaterades i livsmedlet låg under motsvarande BPA-gränsvärde, 0,6 mg/kg, som fastställts för plastprodukter (direktiv 2002/72/EG).

Alla analyserade prover följde bestämmelserna.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Migrationen av bisfenol A från nappflaskor