aktuellt

Trodde du att du köpt en återvinnbar bambuprodukt, men fick trots allt en plastprodukt som innehåller bambumjöl? 

I handeln finns en hel del olika bambuprodukter som påstås ersätta plasten, såsom engångsmuggar och engångstallrikar.

En del av produkterna är äkta bambuprodukter som inte innehåller plast.

I handeln finns ändå också produkter av melaminplast som innehåller bambumjöl enbart som en av ingredienserna. De är inte återvinnbara eller biologiskt nedbrytbara, fastän man kunde tro så på grund av sättet på vilket de marknadsförs.

Det lönar sig således att vara uppmärksam då man köper produkter. Läs noggrant igenom märkningarna på förpackningarna till livemedelskontaktmaterial. Är ett bambukärl verkligen av bambu eller till största delen av plast? Om saken inte framgår av märkningarna på förpackningen eller då man frågar försäljaren, lönar det sig att överväga om man alls ska köpa produkten.

Märkningarna på förpackningen till livsmedelskontaktmaterial och marknadsföringen av sådana material får inte vilseleda konsumenten. Konsumenten får inte ges felaktig information eller en felaktig bild av materialet som dessa produkter tillverkats av.