Samnordiskt projekt för tillsyn över förpackningsmaterial i plast 2014

Finland deltog 2014 i det samnordiska projektet för tillsyn över förpackningsmaterial i plast tillsammans med Norge, Sverige, Island och Danmark och Färöarna.


Mer information om projektet