Lagstiftning som hänför sig till berikning av livsmedel

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel.
  • Handels- och industriministeriets förordning (726/2007) om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i löivsmedel förutsätter.

 

 

Mer om detta ämne i vår service

Mer om detta ämnen på annat håll på webben