Tillåtna vitaminer och mineralämnen i berikade livsmedel och källorna till dem

Europakommissionens har publicerat en ny förordning (EG) nr 1170/2009 (av den 30 november 2009) om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 beträffande förteckningarna över vitaminer och mineralämnen och former av dessa som får tillsättas i livsmedel.

Enligt artikel 3 i berikningsförordningen (1925/2006/EG) får endast de vitaminer och mineralämnen som förtecknas i bilaga I tillsättas i berikade livsmedel. Kommissionens nya förordning 1170/2009 lägger ordet ”Bor” till förteckningen i punkt 2 i bilaga I. Bilaga III till den nya förordningen 1170/2009/EG ersätter bilaga II till berikningsförordningen 1925/2006/EG, där man fastställer vilka kemiska vitamin- och mineralämnesföreningar som får användas vid berikning.

Användning av sådana vitaminer och mineralämnen, som inte nämnts i bilaga I till berikningsförordningen eller som förekommer i någon annan form än de former som förtecknas i bilaga III till förordning 1170/2009, förbjuds från och med den 1 februari 2010, om inte ovan nämnda handlingar över användningen av dem i berikade livsmedel lämnats.

 

 

 

Mer information på vår webbplats