Förekomsten av genetiskt modifierat material i livsmedel från år 2014 framåt

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utövar enligt Eviras instruktioner tillsyn över förekomsten av genetiskt modifierade material och användningen av marknadsföringspåståendet ”gmo-fritt” i enlighet med systemet OIVA. Från år 2014 framåt har Evira inte längre ansett det riskbaserat att genomföra en separat marknadstillsynsundersökning. Gm-undersökningarna av livsmedel som Tullen utför är tillräckliga och står i rätt proportion till storleken på vårt land, mängden genetiskt modifierade livsmedel och säkerhetsrisken de utgör. Om Tullens tillsyn finner du mer information på webbplatsen http://tulli.fi/sv/om-tullen.