Förekomsten av genetiskt modifierat material i livsmedel åren 1999-2013

Evira (före detta Livsmedelsverket) har låtit utföra tillsynsundersökningar med tanke på genetiskt modifierade (gm) livsmedel åren 1999-2013. Syftet med undersökningarna var att utreda förekomsten av genetiskt modifierade ingredienser i sedvanliga och ekologiskt producerade livsmedel på marknaden och i råvaror till sådana. Ett syfte var också att utreda hur väl tillsynen över genetiskt modifierade material har beaktats i livsmedelsföretagarnas egenkontroll och om den uppfyllt kraven i författningarna om genetiskt modifierade livsmedel. Ett annat syfte var att utreda om det frivilliga marknadsföringspåståendet ”GMO-fritt” används på produkterna på det sätt som Evira instruerat.

Trots att provtagningen varit inriktad har årligen påträffats endast några få produkter som strider mot bestämmelserna och läget har hållits stabilt från år till år. För de partiers del, som stridit mot bestämmelserna, har de behöriga livsmedelstillsynsmyndigheterna vidtagit sådana åtgärder, som lagstiftningen förutsätter.

Resultaten av Eviras undersökningar framgår av tabellen nedan. Tullaboratoriets undersökningsresultat finner du på Tullens webbplats http://tulli.fi/web/tullilaboratorio/etusivu. (på finska)

Tabell 1. GMO-undersökningar som Evira låtit utföra åren 1999-2013.

År

 

Antal prover (tillsyn över handlingar)/st.

GMO konstaterad/st.

GMO-halten över märkningsgränsen eller icke godkänd GMO/st.

Undersökta livsmedel

1999

10 (32)

2

Icke kvantifierat

 

Livsmedel som innehåller soja och majs

2000

46

16

1

Livsmedel som innehåller soja,  och majs

2001

61

12

1

Sojabaserad färdigmat, sojamjölks- och tofuprodukter och ekologiska livsmedel som innehåller soja och majs

2002

193 (85)

54

10

Livsmedel som innehåller soja och majs (tillsynsprogram koordinerat av EU) och ekologiska livsmedel som innehåller soja

2003

35 (8)

15

0

Livsmedel som innehåller majs och soja, råvaror och ekologiska råvaror till sådana

2004

55

25

11

Livsmedel som innehåller majs och soja (dietiska produkter, frukostprodukter), ekologiska livsmedel

2005

37

25

4

Soja- eller majsbaserade råvaror, sportprodukter, ekologiska råvaror

2006

20

7

0

Amerikanskt långkornigt ris och kinesiska risprodukter

2007

29

11

0

Livsmedel som innehåller majs och soja, ris och risprodukter, ekologiska livsmedel, sportprodukter

2008

29

9

2

Kinesiska och amerikanska risprodukter, sportprodukter, ekologiska livsmedel, livsmedel som innehåller majs och soja

2009

38 (33)

16

4

Livsmedel som innehåller soja och majs, kinesiska risprodukter, kanadensiskt lin och ekologiska livsmedel

2010

29

12

2

Livsmedel som innehåller soja, majs, ris och lin och ekologiska livsmedel

2011

32

13

1

 

Livsmedel som innehåller soja, majs, kinesiskt ris och lin och ekologiska livsmedel

2012

29 (4)

12

0

 

Livsmedel som innehåller soja, majs, ris och lin och ekologiska livsmedel

2013

10

10

0

 

Livsmedel som innehåller soja, ris och majs