År 2014 – 2017

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utövar enligt Eviras anvisningar tillsyn över förekomsten av genetiskt modifierade material och användningen av marknadsföringspåståendet "gmo-fritt" i enlighet med systemet OIVA. Åren 2014 – 2017 ansågs det inte riskbaserat att genomföra en separat marknadstillsynsundersökning. Gm-undersökningarna som Tullen utför ansågs vara tillräckliga och stå i rätt proportion till storleken på vårt land, mängden genetiskt modifierade livsmedel och säkerhetsrisken de utgör. Mer information om Tullens tillsyn finner du på webbplatsen http://tulli.fi/web/tullilaboratorio/etusivu.