Medel som förbättrar livsmedel

Med medel som förbättrar livsmedel avses tillsatser, aromer och enzymer som används i livsmedel jämte processhjälpmedel. Livsmedelsföretagaren skall identifiera och hantera de krav som livsmedelslagstiftningen ställer på dessa ämnen och på användningen av dessa ämnen. Säkerställandet av överensstämmelsen med bestämmelserna skall utgöra en del av företagarens egenkontroll.

Evira har utarbetat en tillsynsanvisning som hjälp i tillsynen som hänför sig till medel som förbättrar livsmedel. Den är avsedd för såväl livsmedelstillsynsmyndigheter som livsmedelsföretagare.

 

EU-kommissionens har publicerat följande engelskspråkiga vägledningar: 

Mer detaljerade beskrivningar av livsmedelskategorierna i förordningen (EG) nr 1333/2008 om tillsatser

Vägledning om klassificeringen av färgande extrakt som färgämnen (tillsats) eller färgande livsmedel

Vägledning om klassificeringen av kemiska ämnen som sådana aromämnen, som avses i förordningen (EG) nr 1334/2008 om aromer eller sådana smakförstärkare, som avses i förordningen (EG) nr 1333/2008 om tillsatser.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS