Användningen av chiafrön i livsmedel

Fröna från växten chia (Salvia hispanica) betraktas som ett nytt livsmedel.

Försäljning av chiafrön eller chiaolja är på basis av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1023 tillåtet i följande livsmedelskategorier. Mängder är maximihalter.

Chiafrö (Salvia hispanica)

 • brödprodukter: 5 % (hela eller malda chiafrön)
 • bakverk: 10 % hela chiafrön
 • frukostcerealier: 10 % hela chiafrön
 • frukt-, bär-, nöt- och fröblandningar: 10 % hela chiafrön
 • fruktjuice och frukt-/grönsaksjuiceblandningar: 15 g/dag (för tillsats av hela, krossade eller malda chiafrön)
 • färdigförpackade chiafrön som sådana: 15 g/dag hela chiafrön
 • bredbara pålägg baserade på frukt och bär: 1 % hela chiafrön
 • yoghurt: 1,3 g hela chiafrön per 100 g yoghurt eller 4,3 g hela chiafrön per 330 g yoghurt (portion)
 • steriliserade färdigrätter som är baserade på spannmål, pseudocerealier och/eller baljväxter: 5 % hela chiafrön

Chiaolja från Salvia hispanica

 • fett och olja: 10 %
 • ren chiaolja: 2 g/dag
 • kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG: 2 g/dag

I besluten har fastställts noggrannare bl.a. villkoren för användningen och kraven på märkningarna på förpackningen.

Nedan följer exempel på olika produkter som innehåller chia och dessas godtagbarhet på livsmedelsmarknaden i EU. Tolkningarna har gjorts i samråd med kommissionen och medlemsländerna.

 

Beskrivning av   produkten Tillåten/inte    tillåten Motivering
chiageléer och chiapuddingar (produkten chia pod inkluderad) inte tillåten anses som en dessert som inte hör till de tillåtna livsmedelskategorierna
yoghurt med en skilt förpackad spannmåls- och chiafröblandning på locket tillåten blandningen på locket anses höra till livsmedelskategorin ”frukostcerealier” och den har förpackats skilt från själva yoghurten
gröt som också innehåller chiafrön tillåten anses höra till livsmedelskategorin ”frukostcerealier”
gräddig dessert med chiafrön inte tillåten desserter är en inte tillåten livsmedelskategori
tebaserad dryck med tillsatta chiafrön inte tillåten inte tillåten livsmedelskategori
risdryck med chiafrön inte tillåten inte tillåten livsmedelskategori
fruktsaftbaserad chiasmoothie tillåten anses höra till livsmedelskategorin ”fruktsaftblandningar”
chiafrön serverade som fyllning i fralla inte tillåten tillåten vid bakning av fralla, men inte som fyllning i fralla
chiafrön serverade som tillbehör till sallad inte tillåten inte tillåten livsmedelskategori
produkt, där chiafröna förpackats skilt från själva produkten, såsom på   locket tillåten chiafrön får säljas färdigt förpackade, om det i märkningarna på   förpackningen berättas att maximidosen är högst 15 g per dag
lösviktsförsäljning inte tillåten chiafrön får säljas som sådana endast färdigt förpackade och i märkningarna på förpackningen ska berättas att maximidosen är högst 15 g per dag
grönsakspaj, i vilken också chiafrön använts tillåten anses höra till livsmedelskategorin ”bakverk”