Hur användning i större utsträckning påvisas

Ansvaret för att bevisa att ett livsmedel i stor utsträckning använts för konsumtion ligger hos företagaren. Evira utvärderar materialet som företagaren levererat tillsammans med experter på nya livsmedel i de andra medlemsstaterna med hjälp av en vägledning som gemensamt utarbetats i EU. Vid utvärdering av användningen för konsumtion i stor utsträckning beaktas inte till exempel användning för konsumtion under krigstiden, eftersom också sådana växter, som enligt vår nuvarande uppfattning är otjänliga som livsmedel, kunde duga som livsmedel under ”ransoneringstiden”. Vi kan inte vara säkra på att dessa växter är säkra för människan. Användning för konsumtion som kosttillskott eller för annan konsumtion i blygsam skala kan inte heller betraktas som användning för konsumtion i stor utsträckning på grund av att den konsumerade mängden är så liten. Om ett ämne eller en växt däremot bevisligen använts för konsumtion som kosttillskott före år 1997, får ämnet eller växten fortfarande användas i kosttillskott. En breddning av användningen av ämnet eller växten i fråga till andra livsmedelskategorier kräver ändå ett tillstånd som ett nytt livsmedel.