Hur man ansöker om tillstånd för ett nytt livsmedel

Ett nytt livsmedel kan komma ut på marknaden via två olika förfaranden. Ett ansökningsförfarande används då ett nytt livsmedel för första gången kommer ut på livsmedelsmarknaden i EU. Då beviljas ett marknadsföringstillstånd på företagarens ansökan. I ansökan ska ingå en utredning över produktens säkerhet under de förutsättningar som gemenskapen godkänt. Ett underlättat anmälningsförfarande kan användas, om en produkt huvudsakligen motsvarar livsmedel som redan godkänts på marknaden.