Lagstiftningen och nanomaterial

I Europeiska unionen förs en hel del diskussioner om nanoteknologi och nanomaterial och om riskerna som är förknippade med dem. För livsmedel som innehåller nanomaterial finns i EU eller Finland inte någon separat lagstiftning. Nanomaterialen regleras på allmänt plan av livsmedelslagstiftningen. Författningarna om nya livsmedel och medel som förbättrar livsmedel beaktar nanoteknologin och användningen av nanopartiklar i livsmedlen. Användning av nanomaterial förutsätter ett tillstånd och materialens säkerhet ska säkerställas på det sätt som lagstiftningen förutsätter. Som förordningen om livsmedelsinformation säger ska information om nanomaterialen tillhandahållas på förpackningarna till livsmedlen.


MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS