Tillsynen över nanomaterial

Tillsynen över nanomaterial utgör en del av den vanliga livsmedelstillsynen. Företagaren svarar själv för att hans produkter är säkra och följer författningarna. Eftersom analytisk tillsyn inte ännu är möjlig för nanopartiklar, bygger myndighetstillsynen på tillsyn över beskrivningen av sammansättningen, påskrifterna på förpackningarna och handelsdokumenten.