Revideringen av förordningen om nya livsmedel

Förordningen om nya livsmedel har reviderats. Den nya förordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel trädde i kraft i slutet av år 2015 och tillämpas till fullo från och med 1.1.2018.

Vad har reviderats?

 • Centraliserat illståndsförfarande

  • Kommissionen behandlar alla ansökningar och beviljar tillstånden

  • Tillstånden är allmänna och inte längre företagarspecifika

  • Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) gör säkerhetsbedömningarna

  • För säkerhetsbedömningarna och tillståndsförfarandet har fastställts tidsgränser, varvid den sammanlagda tiden som tillståndsprocessen kräver förkort

 • Lindrat anmälningsförfarande för traditionella livsmedel från länder utanför EU

  • Traditionella livsmedel ska ha:

   • historiskt säker användning som livsmedel i härkomstlandet

   • sammanhållen användning under minst 25 år som en del av den vanliga kosthållningen för ett stort antal människor

  • Livsmedel som använts enbart i kosttillskott kan inte vara traditionella livsmedel

 • Unionsförteckning över godkända nya livsmedel

  • Alla nya och tidigare godkända nya livsmedel införs i Europeiska unionens förteckning över godkända nya livsmedel

 • Möjlighet till uppgiftsskydd

  • Tillämpas enbart i ansökningsförfarandet

  • En sökande kan beviljas ensamrätt till marknadsföring av en produkt för högst fem år

  • Villkoret nyligen framtagna vetenskapliga rön som krävs för att verifiera säkerheten eller information som sökanden har ensamrätt till

Vad förblir oförändrat?

 • Tidsgränsen som beskriver en tillräcklig användningshistoria 15.5.1997  

 • Förordningens illämpningsområde

  • Tillämpningsområdet har ändå förtydligats med en klassificering av produktkategorierna

  • Nya produktkategorier är:

   • ämnen av mineraliskt ursprung

   • livsmedel som härstammar från växter eller delar av växter (inklusive växter som producerats med icketraditionella förökningsmetoder, om metoden innebär betydande förändringar i livsmedlet sammansättning eller struktur och påverkar dess näringsvärde, halten av ickeönskvärda ämnen eller ämnesomsättningen)

   • livsmedel som härstammar från djur eller delar av djur (inklusice djur som producerats med icketraditionella förökningsmetoder)

   • cell- och vävnadskulturer (djur, växt, mikrob, svamp, alg)

   • nanomaterial

   • livsmedel som uteslutande använts i kosttillskott, om de är avsedda att användas i andra livsmedel

 

MER OM DETTA PÅ VÅR WEBBPLATS


MER OM DETTA PÅ ANDRA WEBBPLATSER