Kommissionens förteckning över nya livsmedel

Förteckningen över nya livsmedel (eng. Novel Food Catalogue) är en databas publicerad av kommissionen. I den har man sammanfört information om olika livsmedels status som nytt livsmedel. I förteckningen har man räknat upp vilka livsmedel som väckt diskussion i medlemsländerna på grund av sin status som nytt livsmedel och som företagarna har varit intresserade av.  Förteckningen över nya livsmedel är inte komplett utan den är avsedd som riktgivande informationskälla om produkternas användningshistoria. Att ett livsmedel saknas i förteckningen säger ännu ingenting.

I förteckningen över nya livsmedel är produkterna klassificerade i fyra olika kategorier enligt känd information om deras användningshistoria och kategorierna har märkts med följande ikoner:


ue_vihrea.jpg : 1Kb

 

produkter som är kända för att i större utsträckning ha använts som livsmedel inom EU:s område före 15.5.1997 och som således inte är nya livsmedel (t.ex. bäret goji eller Lycium barbarum och maca eller Lepidium meyenii)


  fs_40.jpg : 2Kb

 

produkter som är kända för att ha använts som kosttillskott inom EU:s område före 15.5.1997 och som således fritt får användas i kosttillskott, men för vilka breddningen av användningen till andra livsmedel kräver ett tillstånd som nytt livsmedel (t.ex. rött ris eller Monascus purpureus och rödklöver eller Trifolium pratense)

ue_punainen.jpg : 2Kb

 

produkter, för vilka man inte vet om de i större utsträckning använts som livsmedel inom EU:s område före 15.5.1997 och som betraktas som sådana produkter, som kräver ett tillstånd som nytt livsmedel (t.ex. yacon eller Smallanthus sonchifolius och kaktusen hoodia eller Hoodia gordonii); och

question_40.jpg : 1Kb


produkter, för vilka det diskuterats om de i större utsträckning använts som livsmedel inom EU:s område, men om vilka det ännu krävs mer information för att man ska kunna klassificera dem (t.ex. Gentianella alborosea eller Alpinia speciosa).

 

Klassificeringen har gjorts utgående från en diskussion förd i en kommissionen underställd arbetsgrupp för nya livsmedel och beaktande den information som då fanns tillgänglig och som arbetsgruppen haft tillgång till. Medlemmar i arbetsgruppen för nya livsmedel är experter på nya livsmedel i olika EU-medlemsstater. Klassificeringen av produkterna kan ändras om ny tillförlitlig information om produkternas användningshistoria fås.

Även om en produkt använts som livsmedel i något medlemsland i EU, är det skäl för livsmedelsföretagaren att beakta eventuella nationella författningar som begränsar användningen. I något medlemsland kan en produkt till exempel betraktas som ett läkemedel.

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLASTER