Partihandel

Den som förmedlar, marknadsför eller importerar produkter som omfattas av handelsnormerna för frukt och grönsaker är som innehavare av varorna ansvarig för produkternas kvalitet, klassificering samt för att märkningarna på produktförpackningarna är korrekta. Det lönar sig att vid mottagningskontrollen i samband med produktpartiets ankomst försäkra sig om att märkningarna är korrekta och att kvaliteten motsvarar märkningarna. Brister som observerats vid marknadskontroll ska varans innehavare korrigera så att varan motsvarar kraven, om bristen kan korrigeras till exempel genom komplettering av märkningarna. Om ett produktparti inte genom korrigering av märkningarna eller omsortering eller klassificering kan fås att motsvara kraven är innehavaren ansvarig för att partiet förstörs på ett kontrollerat sätt.

Företag som säljer, marknadsför eller importerar frukt och grönsaker ska höra till registret för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker. Man ansöker om att bli införd i registret genom att sända en ansökan till den lokala NTM-centralen.