Inspektörernas kontaktuppgifter

Inspektörer för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker

 

Helsingfors 
överinspektör Niina Matilainen, tel 020 77 25045, mobil 0400 706173

Uleåborg  
Vuokko Leinonen, tel 020 77 24925,  mobil 040 845 2384 
  
Åbo
Saila Rake-Mikkilä,  mobil 040 544 6514