Handelssvampar

Det finns tusentals svamparter i Finland, och flera av dem är ätliga. Plockning och försäljning av handelssvampar i Finland regleras och övervakas av myndigheterna. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har godkänt alla handelssvampar som är lämpade för försäljning (Eviras föreskrift 3/2007).
Endast matsvampar som godkänts som handelssvampar får säljas.
Matsvampar som godkänts som handelssvampar är:Stensoppar


Boletus edulis, B. pinophilus och B. reticulatus

Sandsopp

Suillus variegatus

Strävsoppar

Leccinum versipelle, L. aurantiacum och L. vulpinum

Smörsopp

Suillus luteus

Skogsriskor

Lactarius trivialis och L. utilis

Pepparriska

Lactarius rufus

Skäggriska

Lactarius torminosus

Blodriskor

Lactarius deliciosus och L. deterrimus

Storkremla

Russula paludosa

Tegelkremla

Russula decolorans

Gulkremla

Russula claroflava

Vinkremla

Russula vinosa

Sotvaxskivling

Hygrophorus camarophyllus

Rimskivling

Rozites caperatus

Honungsskivlingar

Gruppen Armillaria mellea

Kantarell

Cantharellus cibarius

Trattkantarell

Cantharellus tubaeformis, rödgul trumpetsvamp C. lutescens får finnas med

Svart trumpetsvamp

Craterellus comucopioides

Fårticka

Albatrellus ovinus

Blek taggsvamp

Hydnum repandum, rödgul taggsvamp H. rufescens får finnas med

Stenmurkla

Gyromitra esculenta

Toppmurklor

Morchella spp.

Goliatmusseron

Tricholoma matsutake

Odlade matsvampar

 

Odlade matsvampar

Du hittar mera information om handelssvamparna genom att klicka på svampens namn i kolumnen till vänster.