Odlade matsvampar

Den mest använda odlade svampen världen över och även i Finland är champinjonen (Agaricus), som man började odla i Frankrike redan på 1600-talet. Kommersiell odling av champinjoner inleddes hos oss på 1940-talet.

Andra svampar som odlas i Finland är shiitake (Lentinula edodes) och ostronmussling (Pleurotus ostreatus), som har odlats sedan 1980-talet. Judasöra (Auricularia) innehar fjärde plats i världsstatistiken för odlade svampar.

I Finland säljs det därtill svampar som har odlats utomlands, både torkade och inlagda: judasöra, odlad vinterskivling (Flammulina velutipes), odlad föränderlig tofsskivling (även kallad föränderlig stubbskivling) (Kuehneromyces mutabilis) och halmslidskivling (Volvariella volvacea).