Svart trumpetsvamp

Svart trumpetsvamp (Craterellus cornucopioides) påminner om en svart och djup trumpet. Den småfjälliga hatten saknar skivor och är svart vid fuktigt väder men ljusnar då den torkar. Svampen är avsmalnande nedåt och det finns ingen gräns mellan den ihåliga foten och hatten. Foten är grå och slät eller svagt fårad, endast nedre delen är svart.

Köttet är tunt, läderartat och mörkt. Smaken är mild och doften beskrivs som fruktig eller aromatisk.

Det är ofta svårt att urskilja svart trumpetsvamp bland torkade och ihoprullade löv. Det är också svårt att urskilja delvis förfarna svampar eftersom deras utseende inte skiljer sig nämnvärt från de andra. Om det tunna köttet är slakt och vattnigt tyder det på att svampen är överårig.

Svart trumpetsvamp är allmän i lundar i södra Finland, men blir sällsyntare längre norrut. Arten kan också påträffas i mosstäcket i lövskog och barrskog. Det lönar sig att söka den på samma platser, även om de årliga variationerna är stora. Skördesäsongen börjar i augusti och fortsätter till oktober.

Fotens bas smakar jord och är bitter och skärs av före tillredning. Det är bra att klyva svampen eftersom skräp lätt faller ner i den djupa, öppna trumpeten. Den är lätt att torka och det lyckas till och med i rumstemperatur. Torkning stärker aromen, vilket är bra att komma ihåg vid matlagningen. Svart trumpetsvamp är en utmärkt matsvamp, som ger soppor och såser en kraftig, mörk färg.