Tegelkremla

Tegelkremlan (Russula decolorans) är en medelstor orangeröd svamp. Hatten som är något fårad i kanterna är till en början halvklotformad eller välvd, senare blir den utbredd. Färgen på det något klibbiga ytskiktet varierar från gulröd till tegelröd, men bleknar då svampen blir äldre. Ytskiktet kan lätt dras av. Skivorna är vita, senare blir de gräddgula och får bruna fläckar. Den jämntjocka foten är vit och porös inuti. Svampköttet är skört och vitt, grånar hos äldre exemplar och det gör även snittytorna.

Smaken är mild, hos unga svampar något skarp och doften är svag. Tegelkremlan är allmän och riklig i hela landet. Skördesäsongen inleds redan i slutet av juli. Den växer i karg, talldominerad barrskog, i bergig tallskog och tallmossar. Andra arter som grånar liksom tegelkremlan är klargul gulkremla (Russula claroflava) och vinröd vinkremla (Russula vinosa), men hatthudens färg är ett gott kännetecken. En förväxlingsart är också den storväxta storkremlan (Russula paludosa), som har en klarröd hatthud.

Tegelkremlan är en av våra rikligast förekommande matsvampar. Den förvaras bäst genom torkning; hatten och foten skivas i 5 millimeter tjocka skivor för torkning. Svampköttet grånar då det torkar. Tegelkremlan kan också frysas efter att ha fått småkoka i sin egen vätska.