Trattkantarell

Trattkantarellen (Cantharellus tubaeformis) är en liten svamp som gärna gömmer sig i mossen. Efter att ha upptäckt en hittar plockaren i allmänhet dussintals trattkantareller i närheten.

Trattkantarellens tunna hatt är några centimeter i diameter och färgen en varierande gråbrun. Den trattliknande hatten har en tydlig navel i mitten. Ytan är torr och nästan slät eller med små fjäll. På hattens undersida finns glesa grå eller gulaktiga tjocka åsar som löper ner på foten.

Trattkantarellens fot är lång, smal och ihålig. Fotens färg varierar från klargul till gulbrun.

Trattkantarellens kött är ljust, i foten något segt. Smaken är mild och sötaktig, och doften svag.

Svampplockaren kan hitta trattkantareller i stora klungor i mossiga friska barrskogar. Den bästa skördesäsongen börjar i september-oktober efter att vädret har blivit kallare. Det går också att plocka den efter frost, ända tills snön faller. Trattkantarellen är allmän och riklig i södra och mellersta Finland.

Som handelssvamp får man också inkludera rödgul trumpetsvamp (Cantharellus lutescens) med trattkantarell. Ovanifrån sett påminner rödgul trumpetsvamp om trattkantarell; undersidan har endast otydliga åsar och har en liknande orangegul färg som foten. Rödgul trumpetsvamp växer på näringsrika och fuktiga platser och är därför sällsyntare än sin artfrände.

Gullnavling (Omphalina chrysophylla) är förvillande lik trattkantarell: hatten är ljus- eller gulbrun, ibland gråaktig, och har en grop i mitten och är något mörkare. Hattens kanter hänger ofta, precis som om svampen hade torkat. Gullnavling växer på murkna stammar eller murkna ytliga rötter av barrträd. Arten är ganska allmän i norra Finland men torde vara sällsyntare i söder. Svampen duger inte att äta. Den tunnköttiga trattkantarellen är väl lämpad för torkning. Den är smaklig som stekt och i soppor.