Svampplockning

Människans intresse för sin omgivning har genom tiderna styrts av utnyttjandet av den omgivande naturen eller av farorna i naturen. Ännu i dag är värderingarna avseende svamparnas ätlighet baserade på traditionell kunskap.

Svampar har använts till föda i årtusenden, men också till medicin, färgning och eldslagning – före 1800-talet var fnösktickan ett mycket viktigt redskap för att göra upp eld. Industriellt är det jäst som har använts längst, en mikrosvamp som får degen att jäsa och förvandlar socker till koldioxid och alkohol.

Svampkulturen spreds under århundradena till vårt land från två olika håll: Till västra Finland från Sverige och till östra Finland från Ryssland.

Över 70 procent av finländarna ägnar sig åt bär- och svampplockning. Största delen av den plockade svampskörden används inom det egna hushållet. Traditionellt plockas det mest svamp i södra och östra Finland, och minst i Österbotten och Lappland.